เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

IMAGE รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ
วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา... Read More...
IMAGE โครงการประกวด SME National Awards & Start up Awards
วันจันทร์, 13 พฤษภาคม 2562
 โครงการประกวด SME National Awards & Start up Awards Read More...
IMAGE การรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO)
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561
    ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง... Read More...
IMAGE ฐานข้อมูลทางการศึกษา ThaiEDResearch
วันพฤหัสบดี, 11 มกราคม 2561
Read More...
IMAGE ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560"
วันอังคาร, 24 ตุลาคม 2560
    ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเยี่ยมงาน... Read More...
IMAGE หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
วันจันทร์, 24 กรกฎาคม 2560
  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ... Read More...
IMAGE เชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการในวารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน
วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562
  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ... Read More...
IMAGE เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ
วันพุธ, 27 มีนาคม 2562
    เชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ... Read More...
IMAGE ขอเชิญส่งบทความวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์
วันพุธ, 06 กุมภาพันธ์ 2562
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ... Read More...
IMAGE ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
วันอังคาร, 23 เมษายน 2562
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (The 17th... Read More...
IMAGE การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดี, 04 เมษายน 2562
    การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับ ... Read More...
IMAGE การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562
วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562
   การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ   ... Read More...
IMAGE ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย “การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4”
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
   ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิจัย ... Read More...