เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

IMAGE 
  ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโครงการ UBI

     ตามที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ปฎิบัติหน้าที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ดังเอกสารแนบ
    ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ อาคาร 36 ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ หากไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้


ติดต่อสอบถาม
โทร 02 287 9600 ต่อ 7016