เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น 
  ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
  ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563

         วช. ได้กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Documents to download


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 561 2445 ต่อ 203