เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  ขอเชิญส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ
  วารสารการวิจัยกาสะบองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

        ด้วย วารสารการวิจัยกาสะบองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นวารสารการวิจัยที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บาความวิชาการ, บทความวิจัย, บทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://research.crru.ac.th/journal/


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 053 776 000
โทรสาร 053 776 227