เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  ขอเชิญส่งบทความวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์

        ทางกองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผลงานทางวิชาการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สอบถามรายละเอียดได้ที่กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตกัลปพฤกษ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทร.0817871144 หรือ 0817872020