เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ วารสารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

          ด้วย โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนา วารสารเพื่อการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (journal of sustainable tourism development) จำนวน 2 ฉบับต่อปี เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งนี้การส่งบทความไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


         ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 02 244 5076