เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน


มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562
thailand research expo 2019


 

     เชิญนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2562  thailand research expo 2019 ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ


กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
โทร 02 561 2445 ต่อ 515-519