เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
  The 10th Hatyai National and International Conference

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กำหนดจัดการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถดูรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hu.ac.th/conference/index.html


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 074 202 300 ต่อ211
โทรสาร 074 424 776