เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
  มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562

         มหาวิทยาลัยรังสิตและเครือข่าย ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Science and Humanities” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ https://rsucon.rsu.ac.th/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร 02 791 5686-91 ,5598