เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

         คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 " Innovative Research and Education beyond the Future" เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 พฤษภาคม 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://edu.psu.ac.th/erc2019/index.php


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 086 489 2968 , 084 195 6969