เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
“วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 

     กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและโปสเตอร์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.conference.ssru.ac.th/sssci2019


สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

เบอร์มือถือ : 02-160-1143-45 ต่อ 16-17

080-6615986

083-0665094 คุณทิฆัมพร

085-9730039 คุณพงศ์ธร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ID LINE : sssci2019