เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

   ประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่8
  "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม"

 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่8 "วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม" วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

         สามารถส่งบทคามเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper) ที่จะนำเสนอตามรูปตามรูปแบบที่กำหนดพร้อมใบตอบรับ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดต่างๆ และรูปแบบ (Template) ในการพิมพ์บทความ ได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/Con8/


สอบถามรายละเอียดได้ที่
นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์ โทร 032 720 536-543 ต่อ 1079-1084
โทรศัพท์มือถือ 081 358 8386