เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

 

  หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง
 COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น1

 

 

ERM1

    หลักสูตร “การกำกับและการบริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวทาง COSO Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance” รุ่น 1
ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02 126 7632 ต่อ 101 / 108