เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

  ประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่20


     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 "การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้สนใจสสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://graduate.uru.ac.th/gnru2020.html


สอบถามเพิ่มเติม
โทร 055 411 096 ต่อ 1648 , 1649
มือถือ 089 961 7456
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.